• dvuhanhchinh

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch


Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá của mình trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. Đấy là lý do tại sao doanh nghiệp phải đăng ký mã số mã vạch.

EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.
Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt
Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.

 



Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch - Ảnh minh họa


Hiện nay, tại Việt Nam có 3 nơi để liên hệ xin cấp mã số mã vạch:


- Hà Nội;
- Đà Nẵng;
- TP. Hồ Chí Minh.

Mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau: Lệ phí đăng ký thực hiện theo Thông tư số 88/2002/TT-BTC của Bộ tài chánh về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch:
- Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch: 1.000.000đồng/1 lần (một triệu đồng/1 lần).
- Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch: 500.000đ đến 1.000.000 đ /1năm.


1. Dịch vụ của công ty luật Trí Tâm trong lĩnh vực tư vấn đăng ký mã số mã vạch:

 

- Tư vấn các qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;
- Tư vấn tính hiệu quả trong việc sử dụng mã số mã vạch;
- Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng thực hiện việc đăng ký mã doanh nghiệp tại GS1 Việt Nam;
- Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV và xin cấp Mã doanh nghiệp cho khách hàng;
- Theo dõi tiến trình đăng ký bảo hộ, soạn thảo công văn giấy tờ giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký sử dụng mã số mã vạch;
- Hướng dẫn khách hàng cách tạo và quản lý mã mặt hàng để quản lý hàng hoá của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
- Nhận Giấy chứng nhận sử dụng MSMV cho khách hàng.


2. Hồ sơ gồm có:

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập
- Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định)
- Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định
- Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định
 


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: Phòng 917 - CT3 - Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi