• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Sáng chế, giải pháp hữu ích;Bí mật kinh doanh; ..
 Đăng ký nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu. Mặc dù đăng ký nhãn hiệu không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại ..
Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, trong những năm qua, các doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tại nước ngoài. Đi đôi với chiến lược kinh doanh, ..
 Nhượng quyền thương mại: Là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo ..
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, tên thương mại, ..
Theo nghiên cứu của tổ chức Interbrand đã rút ra kết luận: trung bình, thương hiệu đóng góp một phần ba vào giá trị cổ phiếu. Ở nhiều trường hợp, thương hiệu có thể nắm hơn 70% ..
 Logo là biểu tượng sản phẩm qua hình vẽ, hoa văn, kiểu chữ hoặc một dấu hiệu đặc biệt nào đó để xây dựng sự nhận biết bởi một công ty hay một cá nhân và được gắn với sản ..
 Khi nộp hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ, Người nộp đơn cần cân nhắc kỹ nội dung xin đăng ký cấp văn bằng bảo hộ nhằm tránh việc sửa đổi lại văn bằng dẫn đến mất ..