• dichvuluat

Dịch vụ về Tranh Tụng

Tranh tụng tại tòa là một quyền cơ bản của những người tham gia tố tụng. Tuy nhiên không phải bất kỳ chủ thể nào cũng có thể tự tham gia tranh tụng tại tòa. Chính vì vậy, Luật sư ..
 Trong xu thế hội nhập phát triển, các chủ thể tham gia hoạt động giao thương ngày càng đa dạng , tranh chấp về kinh doanh thương mại cũng trở lên phức tạp. Do đó, việc xác ..