• dvuhanhchinh

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp trước khi làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải phải đăng ký lĩnh vực ngành nghề kinh doanh vận tải trong Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 
1. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
 
a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
 
Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu
 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;
 
Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 
Lưu ý: Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
 
+ Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;
 
+ Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 03 (ba) năm trở lên;
 
+ Đảm bảo và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.
 
Phương án kinh doanh;
 
Danh sách xe kèm theo bản phôtô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
 
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm: văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi).
 
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có thêm hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.
 
Đối với DN, HTX kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, hợp đồng và bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải
b. Đối với hộ kinh doanh:

Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;
 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;
 
Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê tài sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
 
Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

c. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
2. Nơi nộp hồ sơ:
 
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính  hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
 
Bộ phận trực tiếp thực hiện: Phòng Vận tải – Sở Giao thông vận tải.

3. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Mẫu đơn:

Tên đơn vị kinh doanh: ................


Số: .............. /..............          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................., Ngày...... tháng...... năm........

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ


Kính gửi:   Sở GTVT ............................

 

1. Tên đơn vị kinh doanh: ............................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................cấp ngày .........   tháng......... năm ........................................................................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: .........................................................................................

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-  ...................................................................................................................................................

-  ...................................................................................................................................................

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: Phòng 917 - CT3 - Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi