• Giới thiệu
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Tin chuyên ngành

  Luật Đấu thầu 2013 đã thực hiện phân cấp triệt để trong đấu thầu
  Để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động một cách thuận lợi và đúng pháp luật, thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN, công ty ..
  Theo quy đinh mới của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật sửa đổi bổ sung Luật thuê giá trị gia tăng năm 2013, doanh nghiệp mới thành lập (bắt đầu ..
Theo thông tư số 94/2003/TTLT hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ  quy định Hàng hoá sau đây đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, đã bán hay đang trong kho ..
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43/2010/NĐ-CP, công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây khi chuyển trụ sở chính
Vấn đề sáp nhập DN đã được đề cập khá rõ ràng, cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2005, với các hình thức chia tách, hợp nhất, sáp nhập .Bên cạnh đó các quy định về M&A nằm rải ..
Theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994, nay được thay thế bằng Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, thì Nhà nước thực hiện chủ trương bán hóa giá nhà ở ..
A khởi kiện B để yêu cầu Toà án giải quyết “ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung, nợ chung của vợ chồng khi ly hôn”. Về tài sản chung: A và B đều thừa nhận đã cùng nhau tạo lập ..
Ngày 16/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng ..
Theo đó, từ ngày 16/6/2014 nhà chung cư không có thang máy sẽ có mức phí tối thiểu là 450 đồng/m2, giá tối đa là 5.000 đồng/m2.Đối với nhà chung cư có thang máy giá tối thiểu là ..