• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Tư vấn giải quyết các tranh chấp về lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Giải quyết tranh chấp lao động bao gồm giải quyết tranh chấp giữa cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

a). Các tranh chấp lao động phổ biến

- Tranh chấp hợp đồng lao động,  đặc biệt là chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sai thải;
- Tranh chấp thỏa ước lao động tập thể;
- Tranh chấp về kỷ luật lao động;
- Tranh chấp lao động về việc giải quyết chế độ chính sách lao động: tiền lương, bảo hiểm.

b). Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động của Trí Tâm

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp.
- Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp.
- Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
- Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.
- Đại diện tham gia thương lượng hòa giải trong các tranh chấp lao động.
- Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
- Trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.
- Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
- Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án lao động.
 


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: Phòng 917 - CT3 - Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi