• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Tư vấn xây dựng và đăng ký nội quy lao động

Việc xây dựng nội quy lao động là rất cần thiết cho một doanh nghiệp. Nội quy lao động giúp người lao động hiểu các quy định của công ty trong công việc và tuân theo các quy định đó. Đối với các mối quan hệ trong công ty, quy chế nội bộ là căn cứ để thiết lập,điều hòa và giải quyết các mối quan hệ đó. Trí Tâm với kinh nghiệm của mình sẽ giúp doanh nghiệp soạn thảo nội quy phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và quy định pháp luật.

1. Các nội dung tư vấn:

-         Cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội quy lao động như: biểu thời giờ lao động, phạm vi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các hình thức xử lý vi phạm lao động…
-          Các vấn đề pháp lý liên quan đến nội quy lao động cho doanh nghiệp như: chế độ phối hợp giữa các phòng ban, cách thức ra quyết định, nguyên tắc sử dụng nguồn nhân lực, các quy định về sử dụng tài sản của công ty...
-          Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo nội quy lao động và quy chế nội bộ của công ty.
-          Soạn thảo, chuẩn hóa nội quy lao động, quy chế nội bộ cho doanh nghiệp.
-          Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước cùng các văn bản kèm theo.
-          Tư vấn thủ tục ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp. 

2. Xây dựng nội quy lao động

-           Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh – đơn vị xây dựng nội quy lao động theo các quy định của pháp luật lao động
-           Tư vấn Người sử dụng lao động về trình tự thủ tục lấy ý kiến của BCH công đoàn hoặc đại diện của NLĐ về Nội quy lao động trước khi ký ban hành
-           Người sử dụng lao động ký quyết định công bố Nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị.

3. Đăng ký nội quy lao động

-           Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên thì NQLĐ được đăng ký tại Sở lao động TBXH cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nếu doanh nghiệp đóng tại Khu Công Nghiệp.

4. Trình tự thực hiện:

-           Bước 1: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp xây dựng, ban hành Nội quy lao động.
-           Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động theo quy định tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.
-           Bước 3: Sở LĐ hoặc Ban quản lý các KCN hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp.
-           Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký Nội quy lao động tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.

5. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
- Biên bản lấy ý kiến Đại diện người lao động về nội quy lao động;
- Bản nội quy lao động;
- Các văn bản quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ

6. Thời gian và nơi nộp hồ sơ

- Sở LĐTB-XH Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Phòng LĐTBXH
- Thời gian giải quyết: 15 ngày


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: Phòng 917 - CT3 - Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi