• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: Một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên.Bảo hộ chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết nó sẽ giúp các doanh nghiệp có quyền  được ngăn cấm những người không có thẩm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, hoặc đối với những sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý đã nêu, hoặc loại trừ những mặt hàng thuộc cùng một khu vực địa lý nhưng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Mặt khác, bảo hộ chỉ dẫn địa lý để chúng không trở thành một tên gọi chung, làm mất đi tính phân biệt với các hàng hóa thông thường khác. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận doanh nghiệ thu được sẽ nhiều hơn trước.

Tư vấn, đại diện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

- Để đảm bảo rằng chỉ dẫn địa lý được sử dụng đúng và hợp pháp, Trí Tâm cung cấp  tới khách hàng dịch vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp bao gồm:

- Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.
- Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với các thông tin sau (kèm theo tài liệu chứng minh các thông tin về tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm là có căn cứ và xác thực):
- Liệt kê các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định được xác định bằng các chỉ tiêu cảm quan định tính, định lượng về vật lý, hóa học, sinh học, có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc bằng chuyên gia theo một phương pháp thử xác định.
- Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định được xác định thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi trong giới tiêu dùng liên quan, có khả năng kiểm chứng.
- Điều kiện địa lý tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bao gồm các yếu tố độc đáo về khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác; các yếu tố độc đáo về kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của địa phương nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và duy trì tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
- Mối quan hệ hữu cơ giữa tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với điều kiện địa lý.
- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý – 02 bản.
- Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm)

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

- Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

- Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về nhà nước.
 


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi