• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản:

- Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp;
- Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa trị bệnh cho người và động vật, …không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp chứng chỉ hành nghề như Công ty Luật Trí Tâm  để thực hiện các công việc liên quan.

I. TRA CỨU TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN (TÙY CHỌN)

Mặc dù đây không phải là thủ tục bắt buộc tuy nhiên Người nộp đơn được tư vấn nên tiến hành tra cứu tình trạng kỹ thuật của Sáng chế/Giải pháp hữu ích trước khi tiến hành nộp đơn yêu cầu bảo hộ. Kết quả tra cứu có thể cung cấp cho người nộp đơn những thông tin mới nhất về những giải pháp đã biết gần nhất với giải pháp dự định nộp đơn (hay còn gọi là tình trạng kỹ thuật).

a). Tài liệu yêu cầu:

- Bản mô tả Sáng chế (bao gồm tên giải pháp, lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, giải pháp gần nhất đã biết, phân loại sáng chế quốc tế, danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả chính xác bản chất kỹ thuật của Sáng chế);
- Tên và địa chỉ đầy đủ của Người yêu cầu tra cứu.

II. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

a). Tài liệu yêu cầu:

- Bản mô tả Sáng chế (bao gồm tên giải pháp, lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, giải pháp gần nhất đã biết, phân loại sáng chế quốc tế, danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả chính xác bản chất kỹ thuật của Sáng chế, và yêu cầu bảo hộ (còn được gọi là “các điểm yêu cầu bảo hộ”);
- Tên và địa chỉ đầy đủ của Người nộp đơn, Tác giả Sáng chế;
- Giấy ủy quyền.
- Căn cứ theo quy định của Luật SHTT đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế cơ bản sẽ trải qua 4 giai đoạn sau:

b). Thẩm định hình thức

- Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Cục SHTT bao gồm những thông tin về Người nộp đơn, phân loại sáng chế quốc tế, bản mô tả sáng chế…. Trường hợp đơn đăng ký đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt hình thức, một Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ sẽ được ban hành.

c). Công bố đơn

- Đơn sau khi được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày nộp đơn.

d). Thẩm định nội dung

- Đơn Sáng chế sau khi được công bố sẽ được tiến hành thẩm định nội dung trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày đơn được công bố trên công báo.

e). Cấp bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

- Nếu giải pháp trong đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ cho Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích và Người nộp đơn chấp nhận nộp lệ phí cấp bằng theo quy định, Cục SHTT sẽ cấp Bằng độc quyền Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích.     
- Bằng độc quyền Sáng chế sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.
- Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.
- Chủ sở hữu Bằng độc quyền Sáng chế sẽ có những quyền sau:
- Sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Ngăn cấm không cho người khác sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích bằng các biện pháp hành chính, dân sự và cao nhất là hình sự;
- Chuyển giao quyền sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích bằng hợp đồng li-xăng.

III. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRÍ TÂM

1. Tư vấn trước khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế/giải pháp hữu ích ;
- Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;
- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
- Tư vấn Tra cứu Sáng chế;
- Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

2. Hoàn thiện hồ sơ Đăng kýSáng chế/Giải pháp hữu ích:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau:
- Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (theo Mẫu);
- Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;
- Yêu cầu bảo hộ;
- Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán,... (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả SC/GPHI;
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một bản;
- Giấy uỷ quyền của Quý khách hàng cho Trí Tâm;
- Bản sao đơn đầu tiên;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
- Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;
- Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- Tiếp nhận và chuyển Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

4. Hỗ trợ sau khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hỗ trợ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;

 Dịch vụ của Luật Trí Tâm trong lĩnh vực tư vấn Sáng chế

- Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế / giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
- Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
- Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;
- Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
- Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;
- Đại diện cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;
 


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi