• dichvuluat

Dịch vụ luật sư

Việc lập di chúc là một nét văn minh trong một xã hội hiện đại nhằm hạn chế được những rủi ro trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà ..
Xã hội ngày càng phát triển, các mối quan hệ càng đa dạng và phong phú, quan hệ hôn nhân gia đình trở lên phức tạp hơn. Các vấn đề pháp lý trong quan hệ hôn nhân gia đình là các ..
Sự phát triển của xã hội và sức ép dân số trong nhiều năm qua đã khiến vấn đề về đất đai – nhà ở, công trình xây dựng hiện nay ngày càng đa dạng và phức tạp; các giao dịch liên ..
Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Sáng chế, giải pháp hữu ích;Bí mật kinh doanh; ..
Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện các thủ tục cấp phép, chứng nhận tại Các cơ quan hành chính nhà nước.