• dichvuluat

Dịch vụ luật sư

 Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ..
 Khi doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động được, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp đó cần được giải thể, tuy nhiên bạn lại chưa hiểu thế nào là giải thể doanh nghiệp và ..
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ..
Bạn đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu? Bạn cần tìm một đơn vị chuyên nghiệp về tư vấn đăng ký nhãn hiệu giúp bạn vấn đề này? Liên hệ ngay cho Luật Trí Tâm để ..
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ của nó được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Để có thể thành lập công ty cổ phần phải có ít nhất 3 ..
Luật Trí Tâm là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư, giấy phép lao động
Mọi người thường bị rối rắm bỏi những thủ tục hành chính phức tạp cũng như một lượng văn bản hành chính khổng lồ, vì vậy mà việc gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thành lập công ..
 Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần, tuy nhiên bạn lại chưa hiểu về loại hình doanh nghiệp này và không biết phải làm gì để thành lập công ty cổ phần. Bạn muốn ..
 Giống như các loại hình doanh nghiệp khác, thành lập công ty cổ phần đem lại cho các chủ thể góp vốn các lợi ích chung như các ưu đãi về thuế, về quản lý, về ngành nghề kinh ..