• dvnnn

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lao động người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức hợp đồng lao động phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động trước khi làm việc tại Việt Nam. Với mong muốn ..
 Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động khi hết thời hạn lao động có thể thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động . Trí Tâm xin giới thiệu quý khách thủ ..
Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tính đến năm 2014 , Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 (sau Nhật Bản, Đài Loan và Xing-ga-po) trong ..
 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm ..