• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Có được sửa đổi thông tin trên văn bằng?

Khi nộp hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ, Người nộp đơn cần cân nhắc kỹ nội dung xin đăng ký cấp văn bằng bảo hộ nhằm tránh việc sửa đổi lại văn bằng dẫn đến mất nhiều  chi phí về thời gian, tiền bạc để sửa lại. Tuy nhiên nhu cầu sửa đổi những nội dung thông tin gì trên văn bằng là nhu cầu  chính đáng của chủ văn bằng xuất phát từ thực tế quá trình sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó.
Sửa đổi thông tin trên văn bằng
Đáp  ứng nguyện vọng chính đáng đó, Luật sở  hữu trí tuệ 2005 tại Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định chi tiết vấn đề này, như  sau :
1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:
a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phảỉ nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

Khi thực hiện việc thay đổi nội dung cấp văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải  thực hiện theo mẫu biểu Cục sở hữu trí tuệ theo quy định


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 3858 3535
Hotline: 0963 116 488 Hoặc 024 2211 3939

Email: luattritam1@gmail.com
      

Gửi liên hệ cho chúng tôi