• dichvuluat

Dịch vụ luật sư

Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản: Người phạm tội không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, xong bằng mọi ..
 Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, ..
Trong trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau
Tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. 
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được quy định tại Điều 42 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày ..
Theo quy định các doanh nghiệp có sử dụng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà không căn cứ vào thành phần số lượng người làm ..
 Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định ..
Cấu thành tội phạm là những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Các yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm: khách thể, mặt ..
 Hành vi giết người là một hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng  xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác bị xã hội kịch liệt lên án. Theo Điều 93 Bộ luật ..