• Mua bán doanh nghiệp
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Cần bán doanh nghiệp

Khách hàng của Trí Tâm đang cần bán lại  những pháp nhân công ty không có nhu cầu hoạt động bao gồm:
Hình ảnh Tên doanh nghiệp Ngành nghề Tỉnh thành Giá bán Trạng thái Chi tiết
Hình ảnh Công ty TNHH (loại hình 2 TV) Công nghệ Hà Nội 15 triệu Đang bán Xem
Hình ảnh Công ty TNHH thương mại và công nghệ Thực phẩm Hà Nội 25 triệu Đang mời Xem