• dichvuluat

Dịch vụ luật sư

 Kể từ khi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư thông qua hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải ..
Luật Trí Tâm chuyên về dịch vụ giải thể doanh nghiệp, tư vấn thực hiện giải thể doanh nghiệp cho các công ty cổ phần, công ty tnhh trên toàn quốc.
Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp để phục vụ cho công việc kinh doanh đã trở nên phổ biến và cần thiết. Tuy nhiên, đối với mỗi cá nhân tổ chức khác nhau lựa chọn loại hình ..
 Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ..
 Khi doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động được, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp đó cần được giải thể, tuy nhiên bạn lại chưa hiểu thế nào là giải thể doanh nghiệp và ..
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ..
Bạn đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu? Bạn cần tìm một đơn vị chuyên nghiệp về tư vấn đăng ký nhãn hiệu giúp bạn vấn đề này? Liên hệ ngay cho Luật Trí Tâm để ..