• dvnnn

Thủ tục cấp Giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm) năm 2024


1. Những trường hợp thực hiện cấp giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm) có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

Ø    Người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan tổ chức quốc tế, Văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam, Cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ cấp giấy phép thành lập và hoạt động;

Ø    Người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cấp giấy phép thành lập;

Ø    Người lao động nước ngoài làm việc tại Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cấp giấy phép thành lập;

Ø    Người lao động nước ngoài làm việc tại Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cấp giấy phép thành lập;
Ø    Người lao động nước ngoài nếu làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


 

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm)

2.1. Trình tự thực hiện:

Ø    Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Ø    Bước 2: Trước ít nhất 15 ngày tính đến ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

Ø    Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm) sẽ thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp nếu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2.2. Phương thức thực hiện: Dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

2.3. Thành phần hồ sơ:

Ø    Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Ø    Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe (nếu của nước ngoài yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự).

Ø    Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc của nước ngoài thì yêu cầu phải hợp pháp hóa trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (thời hạn của Lý lịch tư pháp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp tính đến ngày nộp hồ sơ)

Ø    Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:

- Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý/giám đốc điều hành gồm cả 03 loại giấy tờ sau:

+ Điều lệ công ty hoặc quy chế tổ chức hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy đăng ký hoạt động/quyết định thành lập hoặc giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương;

+ Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm chức danh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Giấy tờ chứng minh là chuyên gia bao gồm 2 loại giấy tờ sau:

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã tốt nghiệp đại học trở lên;

+ Văn bản của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài xác nhận người lao động nước ngoài đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam hoặc giấy phép lao động đã được cấp trước đó hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp trước đó tại Việt Nam.

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật bao gồm một trong 2 loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đào tạo ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc và xin giấy phép lao động tại Việt Nam hoặc

+ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Giấy tờ chứng minh đối với một số trường hợp khác theo quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h Khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ø    02 ảnh mầu kích thước 4x6.

Ø    Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục việc làm) trừ các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Ø    Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Ø    Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP trừ trường hợp người nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý: Các giấy tờ trong hồ sơ cấp Giấy phép lao động thường là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Vui lòng để lại thông tin và mô tả trường hợp của bạn để nhận được tư vấn chi tiết hơn, Luật Trí Tâm sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể.Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi