• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Tư vấn Luật lao động và việc làm

Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân lực, cho phép doanh nghiệp nâng ..
Trong trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau
Tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. 
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được quy định tại Điều 42 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày ..
Theo quy định các doanh nghiệp có sử dụng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà không căn cứ vào thành phần số lượng người làm ..
Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH qui định chi tiết thi hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại ..
Nhiều doanh nghiệp khi tìm đến  chúng tôi thường than phiền Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ở Việt Nam cực khó, nhiều hồ sơ xin ..