• tin
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Luật Sở Hữu Trí Tuệ

  Công ty chúng tôi đã đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho một số sản phẩm. Nay chúng tôi phát hiện đơn vị khác vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty ..
  Vừa qua cơ quan Tôi có tổ chức sự kiện gặp gỡ giao lưu với khách hàng truyền thống của công ty. Trong chương trình có sử dụng một bài hát của nhạc sẽ XH, Sau chương ..
 Tôi đang dự định đăng ký bảo hộ độc quyền cho một nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm mà mình đã ấp ủ từ lâu. Xin Luật sư cho biết khi chọn dấu hiệu để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, ..
  Xin luật sư cho biết quy định về đặt tên nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu từ ngữ trên nhãn hiệu phải bằng tiếng Việt không ?  Tôi được biết đặt tên doanh ..
 Tôi mới mở công ty riêng chuyên về sản phẩm may mặc, hiện tại Tôi đã có thiết kế logo cho công ty rồi. Giờ tôi muốn đăng ký sở hữu độc quyền logo và thương hiệu thì xin ..