• dichvuluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Tư vấn đất đai

Sự phát triển của xã hội và sức ép dân số trong nhiều năm qua đã khiến vấn đề về đất đai – nhà ở, công trình xây dựng hiện nay ngày càng đa dạng và phức tạp; các giao dịch liên ..
 Thế chấp quyền sử dụng đất  để vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Điều 167 Luật Đất đai 2013 về “Quyền cơ đổi, chuyển nhượng, ..
 Hiện nay, hoạt động vay vốn ngân hàng bằng hình thức thế chấp Quyền sử dụng đất diễn ra phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết thủ tục thế chấp Quyền sử dụng đất để ..
 Việc đăng ký thế chấp hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là “đăng ký giao dịch đảm bảo”  được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày ..
 Theo Nghị định 83/2013 quy định về thủ tục xóa đăng ký thế chấp, Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
 Ngay từ khi Luật đất đai mới 2013 ban hành, mọi tầng lớp xã hội  rất quan tâm đến các quy định của nhà nước liên quan đến  các trường hợp không được Cấp giấy chứng ..
Một trong những điểm mới được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP là việc Nhà nước đã cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ..
 Luật đất đai 2013 đã được thông qua ngày 29/11/2013 quy định một số điểm mới về bồi thường và thu hồi đất nhằm tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng hơn trong hoạt động bồi ..
Một số bất cập của luật đất đai cũ đã được  sửa đổi  bằng quy định mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng cũng như người dân thuận lợi hơn ..
Một số điểm mới về chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất  vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong  khu dân cư sang đất ở, Việc ban hành quy định đã tạo điều kiện ..