• dvnnn

Dịch vụ dành cho Việt Kiều

Để tạo thuận lợi  cho Việt Kiều về Việt Nam sinh sống và làm việc, nhiều Việt Kiều mang quốc tịch nước ngoài mong muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam . Luật Trí Tâm xin ..
 Việt Kiều định cư ở nước ngoài nếu có nhu cầu xin trở lại thường trú ở Việt Nam cần chuẩn bị các hồ sơ và  thực hiện các thủ tục sau:
 Hiện nay, nhiều Việt Kiều về Việt Nam sinh sống có nguyện vọng nhập lại quốc tịch Việt Nam để thuận tiện cho việc cư trú và làm việc  nhưng vẫn có nguyện vọng giữ quốc ..
  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bà con Việt Kiều định cư ở nước ngoài xin trở lại quốc tịch Việt Nam muốn được nhập hộ khẩu phải làm thủ tục đăng ký thường trú ..
 Do địa lý cách trở, nhiều bà con Việt Kiều muốn tìm hiểu các thông tin cần quan  tâm  tại quê nhà nhưng chưa có điều kiện về nước, đáp ứng nguyện vọng đó Luật Trí ..
  Bà con Việt Kiều sinh sống tại nước ngoài nay có nguyện vọng về Việt Nam đầu tư . Luật Trí Tâm  xin giới thiệu một số hình thức đầu tư tại Việt Nam, cụ thể: 
  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nay có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam, thành lập công ty tại Việt Nam... nay muốn xác nhận gốc Việt Nam. Luật Trí Tâm giới thiệu ..