• dichvuluat

Tư vấn doanh nghiệp

 Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ..
 Khi doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động được, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp đó cần được giải thể, tuy nhiên bạn lại chưa hiểu thế nào là giải thể doanh nghiệp và ..
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ..
Bạn đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu? Bạn cần tìm một đơn vị chuyên nghiệp về tư vấn đăng ký nhãn hiệu giúp bạn vấn đề này? Liên hệ ngay cho Luật Trí Tâm để ..
Luật Trí Tâm là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư, giấy phép lao động
 Ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi, bổ sung trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp cũng như nhu ..
 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp và một số lý do, mà doanh nghiệp phải chuyển trụ sở của công ty từ quận này ..
 Đứng trước tình hình kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình. Luật doanh nghiệp 2016 có một số điểm mới cải cách về thủ tục hành chính. Nhằm phát huy tạo môi ..
  Từ khi Luật Doanh nghiệp được thông qua vào tháng 11-2014 đến nay, đã có quá nhiều thông tin khẳng định về việc bỏ con dấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn ..