• tin
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
  • Luật Trí Tâm
  • Ảnh thông tin
  • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Lĩnh vực tranh tụng

Tham gia tố tụng các lĩnh vực : Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, Thương mại, Hành chính

1. Lĩnh vực Hình sự

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ từ khi có quyết định tạm giữ và cho người bị tạm giam, bị can, bị cáo kể từ khi khởi tố bị can, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo tại các cấp tòa án tùy theo yêu cầu của khách hàng.

2. Lĩnh vực Dân sự

·        Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế tài sản, quyền sở hữu trí tuệ;

·        Tranh chấp về hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

·        Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

·        Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật;

·        Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định;

·        Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự;

·        Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

·        Yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

·        Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

    3.  Lĩnh vực Hôn nhân gia đình

·        Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

·        Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ, cấp dưỡng;

·        Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn:

·        Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau   khi ly hôn; Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi; 

·        Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

  4. Lĩnh vực Thương mại

·        Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh.

·        Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

·        Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định;

·        Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

·        Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật quy định.

 5. Lĩnh vực Lao động

·        Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

·        Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về: quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn;

·        Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định;

·        Các yêu cầu khác về lao động mà pháp luật có quy định.

   6. Lĩnh vực Hành chính

·        Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉhành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế; hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

·        Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi