• dvuhanhchinh

Nội dung dự án xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm có 02 phần : Thuyết minh dự án và Thiết kế cơ sở.
Nội dung của thuyết minh dự án bao gồm:
- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
- Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
Các giải pháp thực hiện bao gồm:
a) Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.
b) Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.
c) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.
d) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
- Tổng mức đầu tư của dự án. khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ.phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn. các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.
Nội dung dự án xây dựng công trình
Nội dung của Thiết kế cơ sở: bao gồm Thuyết minh thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở
Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
a) Đặc điểm tổng mặt bằng. phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc, phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
b) Kết cấu chịu lực chính của công trình, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.
c) Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình.
d) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:
a) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.
b) Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
c) Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
d) Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình. bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.
Sau khi lập dự án đầu tư trình cấp quyết định đầu tư thẩm định dự án và phê duyệt dự án. Sau khi dự án đầu tư được duyệt tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế và lập dự toán, bản vẽ thi công, thẩm định thiết kế, dự toán, lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, tiến hành xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Đó là các bước chung nhất


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi