• dvuhanhchinh

Tư vấn đăng ký hợp chuẩn, hợp quy

Trí Tâm chuyên cung cấp hồ sơ, tư vấn xin Công bố hợp chuẩn – hợp quy, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn xin Công bố hợp chuẩn – hợp quy của Trí Tâm đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1. Công bố hợp quy là thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, được áp dụng đối với những sản phẩm hàng hóa đã có trong danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa, vì vậy sản phẩm hoàn chỉnh phải đạt những thông số kỹ thuật theo đúng TCVN. Hiện tại việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy đối với sản phẩm được tiến hành ở những cơ quan trực thuộc bộ: Bộ y tế; Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Bộ công thương; Bộ khoa học và công nghệ


Tùy thuộc và sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp thuộc loại nào để xác định nơi tiến hành thủ tục công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
Chứng nhận là một thủ tục mà bên thứ ba áp dụng để đảm bảo rằng một đối tượng nào đó phù hợp với các yêu cầu quy định. Bên thứ ba là một tổ chức độc lập với người cung cấp và khách hàng được gọi là "tổ chức chứng nhận". Theo Luật TC&QCKT Việt Nam xác định có hai hình thức chứng nhận là:

2. Chứng nhận hợp chuẩn (CNHC) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. CNHC về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.


- Chứng nhận hợp quy (CNHQ) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. CNHQ được thực hiện một cách bắt buộc.

Đối tượng để chứng nhận có thể là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các DN muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc CNHC, CNHQ các DN phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

3. Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:


a) Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
b) Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
c) Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
d) Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
e) Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
f) Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
g) Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
h) Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

I. HỒ SƠ XIN CÔNG BỐ HỢP QUY GỒM:


1. Bản Công bố hợp quy;
2. Tiêu chuẩn công bố phù hợp (hợp quy: bản sao Quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương; hợp chuẩn: bản sao đối với Tiêu chuẩn Việt Nam và bản sao kèm bản dịch tiếng Việt đối với Tiêu chuẩn nước ngoài và Quốc tế).
- Bản mô tả chung về hàng hoá (tính năng và công dụng);
- Các bản vẽ thiết kế, chế tạo, và sơ đồ các bộ phận cấu thành, cụm chi tiết;
- Các kết quả tính toán thiết kế, nghiên cứu phát triển và thử nghiệm (nếu có);
- Quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng.
3. Kế hoạch đánh giá và thử nghiệm mẫu điển hình;
4. Báo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng;
5. Kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;
6. Kế hoạch giám sát và đảm bảo phù hợp sau công bố;
7. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hoặc chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm (bản sao, nếu có).
Công bố chất lượng đối với 6 loại thiết bị điện, điện tử (bao gồm: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng, máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác, ấm đun nước, nồi cơm điện, quạt điện)

Dịch vụ Trí Tâm thực hiện:


- Tiến hành soạn Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;
- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
- Đại diện lam việc cơ quan chức năng để nộp Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Cơ quan chức năng thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn hợp tại cơ quan chức năng cho khách hàng.


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM LAWKEY

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi