• dvuhanhchinh

Đăng ký mã số, mã vạch

Chủ thể đăng ký mã số mã vạch tiến hành nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
 Khi bạn cầm một sản phẩm trên tay và nhìn thấy mã  số mã vạch, Bạn muốn biết sản phẩm này có nguồn gốc sản phẩm xuất xứ ở đâu. Luật Trí Tâm xin giới thiệu cách thức ..
 Trong quá trình hoạt động sau khi doanh nghiệp được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã số mã vạch hàng hóa nếu  có nhu cầu tạm ngừng sử dụng mã số mã vạch ..
 Trong quá trình làm thủ tục kê khai hồ sơ  đăng ký mã số mã vạch, Quý khách còn băn khoăn không biết viết như nào. Luật Trí Tâm xin giới thiệu cách viết bản ..
 Ngày nay các sản phẩm ngày càng đa dạng, phòng phú về kiểu dáng và chất lượng. Một doanh nghiệp có thể có hàng ngàn các loại sản phẩm khác nhau cần quản lý do vậy doanh ..
Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.Mã số mã vạch là một giải pháp ..