• dichvuluat

Tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư Trí Tâm cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nội dung thẩm tra trên Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư như sau:

I) Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Bước 1: Nhà đầu tư liên hệ với Luật sư của Trí Tâm để được tư vấn miễn phí trước.
- Bước 2: Trên cơ sở tư vấn, nhà đầu tư cung cấp tài liệu, thông tin để Luật sư soạn thảo hồ sơ.
- Bước 3: Luật sư sẽ thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ, nhận kết quả, theo dõi, đôn đốc xử lý hồ sơ.

II/ Trường hợp sửa đổi, bổ sung các nội dung đã đăng ký:

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.
2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động.
4. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.
5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;
6. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).
7. Các tài liệu gửi kèm - phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên ...).
(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

Tư vấn thủ tục điều chỉnh  Giấy chứng nhận đầu tư - Ảnh minh họa


III) Các trường hợp điều chỉnh do tái cấu trúc doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp):


1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư do Tổng giám đốc ký.
2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ xung GCNĐT.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
4. Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp.
5. Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn).
6. Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam).
7. Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp.
8. Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất.
9. Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.
a) Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.
b) Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.
c) Đối với thủ tục sát nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sát nhập doanh nghiệp.
(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).


IV. Trí tâm hỗ trợ khách hàng

1. Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
2. Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
3. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
5. Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
6. Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

V. Thời gian thực hiện công việc:


15 ngày làm việc. Trường hợp dự án khi thành lập thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện/ Dự án điều chỉnh rơi vào diện phải thẩm tra thì thời gian thực hiện công việc được tính thêm 15 ngày làm việc cho hoạt động thẩm tra dự án tại các Bộ, các sở ban ngành liên quan


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi