• dichvuluat

Dịch vụ luật sư

 Trong những năm  qua, thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam, dòng vốn  đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không ..
Tranh tụng tại tòa là một quyền cơ bản của những người tham gia tố tụng. Tuy nhiên không phải bất kỳ chủ thể nào cũng có thể tự tham gia tranh tụng tại tòa. Chính vì vậy, Luật sư ..
Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân lực, cho phép doanh nghiệp nâng ..
Tư vấn soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ cao cấp của Trí Tâm,  chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm ..
Việc lập di chúc là một nét văn minh trong một xã hội hiện đại nhằm hạn chế được những rủi ro trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà ..
Xã hội ngày càng phát triển, các mối quan hệ càng đa dạng và phong phú, quan hệ hôn nhân gia đình trở lên phức tạp hơn. Các vấn đề pháp lý trong quan hệ hôn nhân gia đình là các ..
Sự phát triển của xã hội và sức ép dân số trong nhiều năm qua đã khiến vấn đề về đất đai – nhà ở, công trình xây dựng hiện nay ngày càng đa dạng và phức tạp; các giao dịch liên ..
Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Sáng chế, giải pháp hữu ích;Bí mật kinh doanh; ..
Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện các thủ tục cấp phép, chứng nhận tại Các cơ quan hành chính nhà nước.
 Trước khi thành lập một doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân… và ..