• dichvuluat

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hưởng thừa kế tài sản không?

Tôi là người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Úc và đã có quốc tịch Úc. Cha mẹ tôi vẫn ở Việt Nam và có di chúc cho tôi một căn biệt thự có diện tích 160m2. Năm 2010, mẹ tôi mất, và năm 2012 thì cha tôi mất. Vậy xin hỏi tôi có được quyền hưởng thừa kế căn biệt thự trên hay không?
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền thừa kế tài sản
Trả lời:
Trong trường hợp của bạn, thời điểm mở thừa kế là năm 2012, do vậy sẽ áp dụng quy định của Luật Nhà ở 2005 và Luật Đất đai 2003 (sửa đổi, bổ sung 2009). Cụ thể như sau:
Điều 1 Luật số 34 ngày 18/6/2009, sửa đổi Điều 126 Luật Nhà ở 2005, Điều 126 của Luật Nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 126 Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.
a). Người có quốc tịch Việt Nam;
b). Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có đóng góp cho đất nước; nhà khoa học; nhà văn hóa; người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tỏ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống trong nước.
2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở nên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản than và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam”.
Điều 2. Điều 121 của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về việc sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật Nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a). Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này;
b). Chuyển Quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với Quyền  sử dụng đất ở;
a). Thế chấp nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
b). Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam;
c). Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng”.
Bạn đối chiếu với các quy định pháp luật trên xem có thuộc trường hợp được sở  hữu nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam hay không. Trong trường hợp bạn không được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thì bạn chỉ được hưởng giá trị ngôi nhà gắn liền với Quyền sử dụng đất đó. Trong trường hợp tất cả người thừa kế đều thuộc đối tượng không được hưởng quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất tại Việt Nam, thì bạn có quyền chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà nếu tất cả người được nhận thừa kế đều thuộc đối tượng này.


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi