• dichvuluat

Tư vấn về xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty

Quy chế nội bộ luôn có một vị trí vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Luật sư của Trí Tâm đều trưởng thành từ  cán bộ pháp chế của doanh nghiệp. Do vậy hơn ai hết Trí Tâm thấu hiểu được những khó khăn doanh nghiệp thường gặp, những bất cập trong hoạt động quản lý phát sinh từ nội tại Doanh nghiệp. Từ đó  đưa ra các hoạt động  tư vấn hợp lý.

a). Nội dung dịch vụ Tư vấn bao gồm:

- Tư vấn xây dựng quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp: quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

 - Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, 5S cho Doanh nghiệp

- Thiết lập quy  chế, mối quan hệ nội bộ công tác trong Công ty.

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản lý tài chính;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản lý hợp đồng mua bán ;

- Tư vấn và Soạn thảo Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng của Công ty;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế về tổ chức quản lý và quan hệ điều hành khác

b) . Quy trình tư vấn xây dựng, soạn thảo quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp ?

Chúng tôi hoạch định và đề xuất lộ trình xây dựng, soạn thảo quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp thông qua các bước như sau:

Bước 1: Nhận các tài liệu quy chế hiện có của khách hàng cùng các hồ sơ liên quan.

Bước 2: Xây dựng lộ trình sửa đổi các quy chế kèm theo báo phí đề xuất và hợp đồng dịch vụ

Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ triển khai công việc.

Bước 4: Soạn thảo quy chế với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Bước 5: Gửi các dự thảo quy chế để lãnh đạo doanh nghiệp góp ý.

Bước 6: Tiếp nhận các ý kiến đóng góp về nội dung các bản dự thảo quy chế. Trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các cuộc họp với doanh nghiệp để làm rõ các nội dung đóng góp ý kiến.

Bước 7: Hoàn thiện dự thảo quy chế lần 2 sau khi trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.

Bước 8: Gửi dự thảo lần 2 để lãnh đạo doanh nghiệp góp ý kiến.

Bước 9: Tiếp thu các góp ý lần 2;

Bước 10: Hoàn thiện các quy chế để Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên doanh nghiệp ký quyết định ban hành;

c). Kết quả tư vấn soạn thảo quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

- Quy chế được xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

- Quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính minh hoạt trong hoạt động quản lý.

- Quy chế không trái với các quy định của pháp luật có liên quan và hướng bộ máy doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật và trên cơ sở các quy định pháp luật không cấm.

- Các quy chế được ban hành có thể thực hiện ngay mà không cần thêm văn bản hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết.

- Hệ thống các quy chế được xây dựng đồng bộ, khoa học.


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi