• dichvuluat

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

Trong những năm  qua, thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam, dòng vốn  đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không ngừng tăng, cùng với nguồn vốn là nhu cầu về tư vấn luật của nhà đầu tư nước ngoài cũng nhiều hơn, nhằm cung ứng và hỗ trợ dịch vụ pháp luật cho nhà đầu tư thành lập công ty 100%  vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Trí Tâm xin giới thiệu về thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài.
 
1. Công ty 100% vốn nước ngoài là gì: 
Công ty 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.
Pháp luật  Việt Nam hiện hành quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 
 2. Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:
 Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.
- Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
- Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất ...
- Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 
3. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu);
2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư);
3. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên,  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang) của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH  2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
4. Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Theo mẫu);
5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:
- Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật;
 - Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực;
6. Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật;
7. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
8. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
1. Giai đoạn tiếp nhận thông tin:
 
Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư để trao đổi các nội dung công việc cần làm, thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến yêu cầu của nhà đầu tư.

2. Giai đoạn tư vấn:
 
-       Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:
-       Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định
-       Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp).
-       Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
-       Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.
-       Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
-       Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
-       Dịch vụ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
-       Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp (văn bản đề nghị cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh và các giấy tờ tài liệu khác về doanh nghiệp), hồ sơ dự án đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính,……).
-       Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 
3. Giai đoạn thực hiện thủ tục:
-         Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp / điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
-       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
-       Nhận giấy chứng nhận đầu tư.
-       Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế (trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ
 
Trí Tâm sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng phạm vi hoạt động; tư vấn thuế, hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ, soạn thảo nội qui, quy chế, thảo ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ; thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty 100% vốn nước ngoài:
-       Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài
-       Tư vấn lập hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài
-       Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty 100% vốn nước ngoài
-       Tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, và các thủ tục liên quan….
 
Tư vấn và dịch vụ sau cấp phép đầu tư
-       Tư vấn về giấy phép xây dựng
-       Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính…
-       Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án
 
Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư
-       Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường
-       Dịch vụ giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư
-       Dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư
-       Dịch vụ hỗ trợ mua và bán doanh nghiệp
 
Tư  vấn và dịch vụ sau khi thành lập: 
-       Tư vấn thủ tục cấp và gia hạn visa
-       Dịch vụ xin giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài.
-       Tư vấn kê khai mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 3939
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi