• dichvuluat

Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng

Thế chấp quyền sử dụng đất  để vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Điều 167 Luật Đất đai 2013 về “Quyền cơ đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất  ” quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thực hiện quyền thế quyền sử dụng đất  để vay vốn tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với trường hợp đất thuê trả tiền thuê hàng năm thì người sử dụng đất chỉ được thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất cho thuê theo quy định tại điểm Đ khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 về “Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất”.
Điều kiện để hộ cá nhân gia đình được thế chấp quyền sử dụng đất để vay ngân hàng
Thời điểm để có thể mang quyền sử dụng đất  thế chấp vay vốn ngân hàng, theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 là khi người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất  nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền thực hiện quyền thế chấp sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của nhà Nước; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất  thì người sử dụng đất được thực hiện  quyền thế chấp khi có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Cũng theo Điều 168 Luật Đất đai 2013, nếu người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện việc thế chấp.
Ngoài việc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  vay vốn ngân hàng, Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất phải có các điều kiện khác gồm: đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất  không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và phải có thời hạn sử dụng đất (thế chấp trong thời hạn sử dụng đất).
Trong trường hợp trên đất có nhà ở, thì khi thế chấp cả quyền sử dụng đất  và quyền sở hữu nhà ở, còn phải tuân thủ các điều kiện thế chấp nhà ở quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 91 Luật Nhà ở về “Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch”, cụ thể là nhà ở phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về việc thế chấp quyền sử dụng đất  phải đăng ký tại cơ quan đăng ký  đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
 


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM

Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi