• dichvuluat

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Trên thực  tế khi  thực hiện  thành lập doanh nghiệp, nhiều người chưa hiểu rõ Người đại diện theo pháp luật là ai, dẫn đến gặp rắc rối trong quá trình làm thủ tục hồ sơ  thành lập công ty, hoặc khó khăn trong giao kết hợp đồng dẫn tới rủi ro về mặt pháp lý. Nhằm giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về Người đại diện theo pháp luật, Trí Tâm xin giới thiệu quy định của pháp luật về Người đại diện theo pháp luật
1. Người Đại diện Pháp Luật
Người đại diện theo pháp luật là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là Giám đốc) được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính …vì lợi ích của doanh nghiệp.
Trong nội bộ, người đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng như việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản, con dấu của doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
2. Điều kiện để làm người Đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp
Pháp luật cũng quy định rõ về điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, cụ thể
-  Phải Trên 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự và không bị Luật cấm tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp.
-   Được xác nhận thường trú tại Việt Nam. Nếu là người nước ngoài thì người đó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của nhiệm kỳ và phải có Thẻ tạm trú theo quy định tại Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001.
- Người Đại diện Pháp Luật thường giữ những chức vụ quan trọng trong công ty như Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.
Trong mỗi loại hình công ty, Đại diện Pháp Luật có những chức danh khác nhau và luật quy định khác nhau về việc thành lập thêm doanh nghiệp, cụ thể:
a). Công ty TNHH một thành viên:
- Chức danh Đại diện Pháp Luật có thể là: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc. Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công Ty TNHH một thành viên đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên /Tổng Giám Đốc/Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty Cổ Phần, tuy nhiên vẫn có thể làm Đại diện Pháp Luật của công ty Cổ Phần với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
b). Công ty TNHH hai thành viên: 
- Chức danh Đại diện Pháp Luật có thể là: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc. Người đại diện theo pháp luật phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ.  Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công Ty TNHH hai thành viên đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên /Tổng Giám Đốc/Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty Cổ Phần, tuy nhiên cũng có thể làm Đại diện Pháp Luật của công ty Cổ Phần với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
-  Chức danh Đại diện Pháp Luật có thể là  Chủ tịch Hội Đồng Quản trị / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc. Người đại diện theo pháp luật phải sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.  Tổng Giám Đốc /Giám Đốc Công Ty Cổ Phần không thể làm Tổng Giám Đốc/Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên vẫn có thể làm Đại diện Pháp Luật của công ty khác với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên.
d). Doanh nghiệp tư nhân:
- Chức danh Đại diện Pháp Luật: Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc. Theo quy định của pháp luật mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. (Khoản 3, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2005);
- Tổng Giám Đốc /Giám Đốc Doanh nghiệp Tư Nhân đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên /Tổng Giám Đốc/Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty Cổ Phần, tuy nhiên vẫn có thể làm Đại diện Pháp Luật của công ty Cổ Phần với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời hạn quá 30 ngày liên tục, ĐDPL phải thực hiện các công việc sau:
-  Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Ðiều lệ công ty.
-  Gửi văn bản uỷ quyền đó đến Sở Kế hoạch và Ðầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính để biết ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.
Để  biết chính xác doanh nghiệp ai là người đại diện theo pháp luật, Bạn có thể kiểm tra trên Giấy đăng ký kinh doanh mới nhất của Doanh nghiệp đó.


Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH LUẬT TRÍ TÂM

Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 3939
Hotline: 0963 116 488 
Email: luattritam1@gmail.com

      

Gửi liên hệ cho chúng tôi